Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

Kontejnerový terminál Bohumín

Objednatel

SK LOKO spol. s r. o. member of SHIRAN group

Stupeň dokumentace

Přípravná dokumentace (DUR) 2001; projekt stavby (PSŘ) 2002

Řešitelský tým

Kolektiv odborných projektantů pod vedením profesního garanta Ing. Lumíra Holešovského (GP stavby SUDOP PRAHA a. s. ve sdružení s MCO a. s.)

Zahájení stavby

Realizace stavby závisí především na dohodě s polskou stranou

Charakteristika stavby

Kontejnerový terminál Bohumín – Vrbice je určen pro překládku zásilek ze železničních vozů širokého rozchodu na železniční vozy normálního rozchodu a opačně. Pro tento účel je v areálu terminálu navrženo kolejiště širokého i normálního rozchodu, které bude na celostátní dopravní síť Českých drah napojeno jako železniční vlečka, v železniční stanici Bohumín, obvodu Bohumín – Vrbice (seřaďovací nádraží) a to výhybkami č. 630 v km 272,078 a č. 623 v km 272,662 dvoukolejné trati Bohumín - Přerov. Kapacita terminálu bude činit zpočátku 100 000 TEU ročně, výhledově 300 000 TEU ročně za oba směry železnice/železnice. Nově navrhovaný terminál bude napojen také na silniční síť a to na komunikaci I/58. K tomuto účelu bude využívána stávající přístupová komunikace s dopravním omezením vedoucí do prostoru tamní montážní základny, místa nového kontejnerového terminálu.