Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

Rekonstrukce koleje č.1 a 2 Ostrov nad Oslavou-Žďár nad Sázavou

Objednatel
Správa železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správa východ

Stupeň dokumentace
Projekt stavby – vypracováno v letech 2014/2015

Řešitelský tým
Generální projektant – společnost MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Hlavní inženýr projektu – Ing. Petr Jemelka

Realizace stavby
v roce 2016

Charakteristika stavby
Stavba se nachází v traťovém úseku žst. Ostrov nad Oslavou – žst. Žďár nad Sázavou na dvoukolejné elektrizované trati Brno Židenice – Havlíčkův Brod. Jedná se o celostátní nekoridorovou trať zahrnutou do systému tratí TEN-T. Účelem stavby je zajištění provozuschopného a bezpečného stavu železniční trati bez častých požadavků na opravné práce. Současně došlo k zajištění vyšších kvalitativních parametrů trati pro účely provozování mezinárodní dopravy: dosažení traťové třídy zatížení D4 UIC, vyšší rychlosti, prostorové průchodnosti UIC GC a mostního průjezdního profilu VMP 3,0m.

Stavba je rozdělena z technického, funkčního a prostorového hlediska do 40 logických celků – stavebních objektů, provozních souborů nebo podobjektů. Každý celek je specifikován jedinečným číslem a jménem. Dále jsou SO/PS/podobjekty rozděleny v souladu s vyhláškou 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb na vyšší celky D. Technologická část a  E. Stavební část a dále na podcelky.

Náplní připravované stavby je komplexní rekonstrukce a modernizace traťového úseku Ostrov nad Oslavou – Žďár nad Sázavou. Nosným liniovým objektem je rekonstrukce železničního svršku a spodku včetně odvodnění. V rámci stavební části bude dále provedena rekonstrukce nosných konstrukcí a sanace spodních staveb mostních objektů a rekonstrukce propustků. V celém úseku bude obnoveno trakční vedení a související konstrukce a zařízení. V celé délce bude provedena rekonstrukce podzemní trasy 6kV. Kompletně modernizováno bude traťové zabezpečovací zařízení včetně vnějších návěstních prvků. Zásadní technologickou součástí stavby je kabelová trasa, která bude v celém úseku zřízena jako nová. V nezbytném rozsahu budou provedeny přeložky sdělovacích a silnoproudých kabelů ve vlastnictví stavebníka i cizích vlastníků.