Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

Rekonstrukce žst. Olomouc

Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, s.o. Stavební správa Olomouc

Stupeň dokumentace

Přípravná dokumentace (dokumentace pro územní rozhodnutí), 2005–2006

Řešitelský tým

Kolektiv odborných projektantů MCO pod vedením hlavního inženýra projektu Ing. Pavla Schrotta

Předpokládaná realizace

V letech 2010–2013

Charakteristika stavby

Stavba „Rekonstrukce žst. Olomouc“ je jednou ze souboru staveb, připravovaných v rámci komplexní rekonstrukce traťového úseku mezi Přerovem a Českou Třebovou. Tento úsek je přípojnou větví II. tranzitního koridoru (Rakousko – Polsko) zajišťující spojení s I. tranzitním koridorem (Německo – Praha – Brno – Rakousko). Modernizace a vzájemné propojení těchto koridorů je z hlediska významu dopravy prvořadá, neboť navazuje na železniční tratě sousedních států. Modernizace těchto tratí jsou zahrnuty do dohod o nejdůležitějších trasách mezinárodní kombinované dopravy vypracovaných na úrovni Evropské unie.

Cílem stavby je uvést žst. Olomouc do stavebnětechnického stavu, který bude odpovídat parametrům stanoveným v těchto mezinárodních dohodách. Délka řešeného úseku je cca 4,5 km.

Kolejové řešení umožní průjezd železniční stanicí rychlostí 160 km/hod., lokálně sníženou v oblasti osobního nádraží na 140 km/hod. Mimo rekonstrukci vlastního kolejového tělesa, tj. železničního spodku a svršku, dojde stavbou k rekonstrukci a modernizaci souvisejících zařízení, jako je zabezpečovací zařízení, sdělovací zařízení, dispečerská řídící technika, energetické zařízení, stavebních objektů trakce, pozemních objektů, mostních objektů a propustků, inženýrských sítí a dílčích rekonstrukcí komunikací.V oblasti osobního nádraží budou mimo jiné rekonstruována a rozšířena nástupiště vybudováno jedno nové nástupiště včetně zastřešení, bude provedeno prodloužení stávajících podchodů a instalován nový informační systém. Zvláštní pozornost je věnována ochraně životního prostředí. Celá stavba obsahuje více jak 140 provozních souborů a stavebních objektů.