Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

Rekonstrukce žst. Přerov, 1. stavba

Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správa Olomouc

Stupeň dokumentace

Projekt stavby 2009

Řešitelský tým

Kolektiv odborných projektantů MORAVIA CONSULT Olomouc, a.s. pod vedením hlavního inženýra projektu (HIP) Ing. Stanislava Vávry

Realizována

09/2009 - 01/2014

Charakteristika stavby

Stavba „Rekonstrukce žst. Přerov“ patří do komplexu staveb modernizace vybrané železniční sítě České republiky. Uzlová železniční stanice Přerov je součástí II. tranzitního koridoru a zároveň rameno Přerov – Česká Třebová je přípojnou větví II. koridoru.

Rekonstrukce zahrnuje rekonstrukci hlavních a předjízdných kolejí, dvoukolejný průtah tranzitních vlaků v osobním nádraží mimo nástupištní hrany a zabezpečuje stavební a technickou připravenost pro zdvoukolejnění železniční trati Brno – Přerov.

To si vyžádá změnu v umístění ostrovních nástupišť, rekonstrukci stávajícího podchodu a výstavbu nového jižního podchodu. Tímto řešením budou odstraněny stávající nepříznivé směrové poměry. Jsou navržena tři ostrovní nástupiště a rozšířené nástupiště u výpravní budovy, které umožní nástup a výstup cestujících u nově navržených kusých kolejí č. 5 a 7. Výhledových devět nástupištních hran umožní v budoucnu zavést taktový jízdní řád osobní dopravy.

Rekonstrukcí projdou železniční mosty a propustky. Bude rekonstruováno trakční vedení, zabezpečovací a sdělovací zařízení, podél celého kolejiště budou položeny nové kabely, které propojí celý systém zabezpečení jízd vlaků a řízení provozu.

Součástí stavby je i výstavba protihlukové stěny v Lověšicích a individuální protihluková opatření podle hlukové studie. Stavba je navržena tak, aby byla v souladu s požadavky na interoperabilitu jednotlivých strukturálních subsystémů transevropského konvenčního železničního systému.