Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

Revitalizace trati Bludov - Jeseník

Objednatel
Správa železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správa východ se sídlem v Olomouci

Stupeň dokumentace
Přípravná dokumentace (DÚR) – vypracována 04/2013 – 12/2013
Projekt stavby – vypracován v 09/2014 – 11/2014

Řešitelský tým
Kolektiv odborných projektantů MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. pod vedením hlavního inženýra projektu (HIP) Ing. Stanislava Vávry

Předpokládaná realizace                     
V období 06/2015 – 10/2016

Charakteristika stavby
Jedná se o stavbu, která řeší zlepšení jízdního komfortu, zvýšení traťové rychlosti se zkrácením jízdních dob, zvýšení bezpečnosti na železničních přejezdech, rekonstrukce železničních stanic a zastávek pro současné a výhledové požadavky objednavatelů osobní dopravy, zlepšení komfortu cestujících zřízením nových nástupišť a přístřešků, dálkové ovládání celého úseku.

Cílem stavby je provést rekonstrukci železničního svršku a sanaci železničního spodku, rekonstrukci nástupišť v zastávkách a železničních stanicích, rekonstrukci železničních přejezdů vč. jejich nového zabezpečení, rekonstrukci železničních mostů a propustků. Dále bude provedena v nezbytném rozsahu rekonstrukce elektrických zařízení vč. osvětlení zastávek a železničních stanic. Součástí revitalizace je i rekonstrukce stávajícího železničního zabezpečovacího a sdělovacího zařízení. Obsahem revitalizace není elektrizace trati.

Na základě provedeného ekonomického vyhodnocení rozsahu požadovaných stavebních a technologických prací (CBA analýza) bylo v 1.etapě projektových prací investorem rozhodnuto, že předmětem revitalizace bude úsek žst.Bludov (mimo) – žst. Hanušovice (mimo) Do revitalizace byl zahrnut i úsek mezi odbočkou Sudkov a odbočkou Chromeč trati Zábřeh na Moravě – Hanušovice.

Všechna tato provedená opatření na železniční dopravní cestě budou provedena pro zabezpečení zvýšení stávající traťové rychlosti v úseku Hanušovice – Bludov (75 km/h s místním omezením rychlosti) na traťovou rychlost 100 km/h s místním omezením rychlosti. Toto zvýšení rychlosti přinese zkrácení pravidelné jízdní doby u R a Os vlaků o 4 až 4,5 minuty.