Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

Územně technická studie VRT Bohumín – Přerov

Objednatel
Správa železniční dopravní cesty, s.o., Stavební správa východ

Stupeň dokumentace
Studie

Řešitelský tým
Kolektiv odborných projektantů MORAVIA CONSULT Olomouc, a.s. pod vedením hlavního inženýra projektu (HIP) Ing. Ondřeje Pokorného

Předpoklad realizace
2030 - 2050

Charakteristika stavby
Řešená studie zpracovávala návrh vysokorychlostní tratě v úseku Přerov (Klopotovice/Chropyně) – Bohumín (Polská republika), přičemž situování trasy mělo v co největší míře vyhovovat stávající územní rezervě. Studie měla současně prověřit vedení dopravy vyššího segmentu ostravskou aglomerací a prověřit možnosti zaústění do Polska. Základním parametrem návrhu byla maximální rychlost stanovená zadáním na 350 km/h s možností snížení v oblasti uzlů. Značně limitujícím parametrem pak byla minimální rychlost stanovená na 160 km/h (mimo uzly).

Základním cílem této studie bylo zpřesnění vedení trasy VRT v úseku Přerov – Bohumín/PL, která bude přijatelná pro orgány veřejné správy s cílem možného zapracování do ÚPD. Současně bylo třeba navrhnout uspořádání v ostravském uzlu (Polanka nad Odrou – Bohumín) a upřesnění zapojení do stávající infrastruktury podél celé trasy.

ODKAZ NA VIZUALIZACI:
https://www.youtube.com/watch?v=aFkYQCKOVa4