Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

Železniční uzel Brno, modernizace průjezdu a I. část osobního nádraží

Objednatel

Správa železniční dopravní cesty, s.o. Stavební správa Olomouc

Stupeň dokumentace

Přípravná dokumentace (DÚR) 2002
Projekt stavby (2008-2009)

Řešitelský tým

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
SUDOP BRNO, spol. s r.o.
SUDOP Praha a.s.

Předpokládaná realizace

V letech 2010–2014

Charakteristika stavby

Komplexní řešení nové polohy osobního i nákladního průtahu včetně budovy hlavního nádraží, nákladového nádraží a zastávek uvnitř města Brna.

Hlavní nádraží je řešeno s využitím vítězné studie od Architekten Fellerer-Vendel, s úpravami dle připomínek objednatele.
Nádraží je umístěno na kolejovém mostě s příčnými průjezdy na terénu a s dominujícím příčným visutým objektem služeb. Prostory přiléhající k nádraží slouží jako přestupní uzel MHD a IAD. Parter je vybaven novým mobiliářem, trasa pak protihlukovými úpravami a ozeleněním. Na trase průtahu jsou upravovány některé stávající mosty a jsou navrženy mosty nové.