Logo Moravia Consult Olomouc, a.s. Legionářská 8, 772 00 Olomouc
Tel: +420 585 570 444
Fax: +420 585 570 412

projektová, inženýrská a konzultační společnost

Žst. Ostrava – Svinov, rekonstrukce výpravní budovy a přednádraží

Objednatel

České dráhy, s.o., Divize dopravní cesty, o.z.

Stupeň dokumentace

Přípravná dokumentace (DÚR) 2002

Řešitelský tým

Kolektiv odborných projektantů MCO a.s. pod vedením hlavního inženýra projektu (HIP) Ing. Pavla Kučery

Předpokládaná realizace

V letech 2003 - 2005
- dosud nerealizováno

Charakteristika stavby

Jedná se o samostatnou stavbu, která byla připravována v návaznosti na realizaci koridorové modernizační stavby ČD v lokalitě žst. Ostrava-Svinov. Cílem a účelem stavby byla rekonstrukce provozované chátrající výpravní budovy, která je státem chráněným památkovým objektem a dále celková úprava přednádražního prostoru, který nevyhovuje dnešním požadavkům, včetně koncepční změny řešení dopravy v celém přednádraží. Novým řešením dojde k definitivní akceptaci a fixaci historické výpravní budovy žst. Ostrava-Svinov v její dnešní „centrální poloze“. Svinovská výpravní budova bude komplexně rekonstruována do své původní historické podoby a nově bude rozšířena o transparentní celoskleněnou přístavbu.

V přednádraží budou znovu vytvořeny podmínky pro přivedení autobusové městské hromadné dopravy. Zároveň je nově vyřešen celý rozptylový prostor před výpravní budovou a to bez zásadních střetů automobilové dopravy a dopravy pěší. Přímo v přednádraží bude vybudováno úrovňové kapacitní parkoviště osobních automobilů a 2 nové terminály autobusů MHD. Nové dispoziční řešení přednádraží vyvolává nutnou výstavbu několika silničních komunikací, včetně kruhových křižovatek. Přednádraží bude upraveno řešením nových zpevněných i nezpevněných (parkových) ploch, vybavených novým osvětlením, novým městským mobiliářem, uměleckým objektem, vodními plochami a vodotrysky.

Součástí této investice je rovněž celková rekonstrukce přestupního uzlu pod Svinovskými mosty, který bude vybaven systémem výtahů a eskalátorů, pro komfortní mimoúrovňový pohyb cestující veřejnosti a dále úprava komunikačního prostoru – spojnice – mezi svinovským nádražím a uzlem pod Svinovskými mosty.