Witamy

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. jest firmą projektową, inżynieryjną, konsultacyjną oraz doradczą, specjalizującą się przede wszystkim w kompleksowym rozwiązywaniu problemów infrastruktury transportowej. Spółka oferuje szeroką gamę usług w tym:

 • wykonywanie projektów technicznych
 • wykonywanie projektów ekonomicznych
 • wykonywanie dokumentacji stanu budów
 • wykonywanie projektów oraz dokumentacji zarządzania gruntów
 • wykonywanie projektów oraz dokumentacji zarządzania budową
 • wykonywanie projektów oraz dokumentacji dla realizacji budowy
 • wykonywanie projektów oraz dokumentacji dla rzeczywistej realizacji budowy
 • przygotowywanie planów oraz organizacji budowy wraz z maszynami
 • usługi geodezyjne w tym kwestie praw własności
 • obliczenia statyczne
 • kierowanie oraz realizacja budowy
 • sprawowanie nadzoru na budowach
 • sprawowanie technicznego nadzoru na budowach
 • wykonywanie głównych kontroli mostów drogowych
 • inżynieria
 • przygotowywanie wniosków o dofinansowanie z funduszy UE oraz Republiki Czeskiej
 • profesjonalne doradztwo

Wszystkie te działania są przygotowywane i przeprowadzane na wysokim i profesjonalnym poziomie odpowiadającym aktualnie panującym standardom.

MORAVUA CONSULT Olomouc a.s. projektuje, przygotowuje i wykonuje wszelkie rodzaje budów o charakterze:

 • budowa transportu kolejowego
 • budowa transportu drogowego
 • budowa inżynierska
 • budowa budynków (mieszkalnych, biurowych oraz obiektów przemysłowych) w tym kompleksowe rozwiązywanie problemów architektonicznych