Certyfikacja

Certyfikaty

Certyfikat Systemu Zarządzania Jakością ČSN EN ISO 9001:2009
Certyfikat Zarządzania Bezpieczeństwa i Zdrowia w pracy
Certyfikat Systemu Zarządzania
Jakością ČSN EN ISO 9001:2009
Certyfikat Zarządzania
Bezpieczeństwa i Zdrowia w pracy

Kwestia jakości naszych produktów - projekty wraz z ich sposobem wypracowania są priorytetem na który MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. kładzie największy nacisk. Dlatego też zostały stworzone jednoznaczne reguły, które są przestrzegane podczas przygotowań wszystkich zamówień zarówno przez szeregowych pracowników firmy, jak i doświadczonych inżynierów. Proces tworzenia projektu składa się z zorganizowanej współpracy, która jest kierowana i kontrolowana na wszystkich poziomach. Niezbędna współpraca musi być prowadzona zgodnie z zasadami polityki jakości. Dobór dostawców zgodnie z tymi wymogami dodatkowo zwiększa jakość końcowego produktu.

Firma STAVCERT Praha sp. z o.o. przyznała firmie MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. certyfikaty potwierdzający wprowadzenie i przestrzeganie w firmie „Zintegrowanego Systemu Zarządzania” w zakresie projektowania, inżynierii oraz usług doradczych, w tym:

  • Zarządzanie jakością według ČSN (Czeskie normy techniczne) EN ISO 9001:2009,
  • Zarządzanie bezpieczeństwem i zdrowiem, higieną pracy według ČSN (Czeskie normy techniczne) OHSAS 18001:2008

Certyfikacją naszej firmy zajmuje się organ certyfikacji - firma STAVCERT PRAHA sp. z o.o.

Firma będzie się starać utrzymać wszystkie wyżej przedstawione systemy oraz w dalszym ciągu je rozszerzać - w celu zapewnienia jeszcze wyższej jakości.