Informacje podstawowe

Podstawowe informacje o firmie
Nazwa firmy: MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
Adres firmy: Legionářská 1085/8, 779 00 Ołomuniec, Republika Czeska
Forma prawna: spółka akcyjna
Znak wpisu: Firma została wpisana do rejestru KRS w Sądzie obwodowym w Ostrawie oddział B, wpis nr 1217 dnia 30 stycznia 1996 roku
REGON: 646 10 357
NIP: CZ64610357
Rachunek bankowy: KB, a.s.
Numer konta: 107-4045530257/0100
Výpis z obchodního rejstříku na www.justice.cz

Liczba pracowników

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. dziś zatrudnia w czterech oddziałach na Morawach - tj. w Ołomuńcu, Brnie, Valašské Meziříčí  i w Ostrawie sto pracowników. Około 75% pracowników etatowych posiada wykształcenie wyższe, jedna trzecia otrzymała certyfikat zezwolenia na podstawie ustawy CNR, Dz.U. č.360/1992 i zostały wpisane do ewidencji Czeskiej Izby Autoryzowanych Inżynierów i Techników (ČKAIT) oraz Czeskiej Izby Architektów (ČKA).
(Aktualizacja z dnia 24.03.2014)

Struktura zawodowa

Zawód Liczba specjalistów z tego
z wykształceniem wyższymc
Architektura 3 3
Budownictwo 16 14
Transport (kolejowy, drogowy) budowa 20 17
Budowy inżynierskie i mosty 20 18
Łączność, bezpieczeństwo oraz okablowanie 6 4
Ciężki sprzęt oraz okablowanie 5 4
Prace geodezyjne 2 1
Budżet 6 2
Rozwój instytucjonalny i technologia transportu 3 2
Wycena ekonomiczna budynków 1 1
Inżynieria 2 1
Zarządzanie 2 2
IT 2 2
Administracja 10 7
Planografia 2 0