Budownictwo drogowe

  • Przygotowanie na wszystkich poziomach dokumentacji projektu autostrad, dróg, komunikacji
  • Przygotowanie dokumentacji projektu dróg miejskich, regionalnych oraz komunikacji docelowych
  • Przygotowanie dokumentacji projektu poziomowych i nadpoziomowych skrzyżowań
  • Przygotowanie dokumentacji projektu gruntów parkingów, dróg przemysłowych
  • Sprawdzanie natężenia ruchu oraz zaświadczeń komunikacyjnych
  • Projekty generalne planu transportu
  • Opracowywanie ekspertyz
  • Działalność w zakresie inżynierii w procesie zarządzania projektem, koordynacja działań, omówienie dokumentacji projektu, aż do wydania pozwolenia na budowę