Budownictwo kolejowe

  • Wykonywanie na wszystkich poziomach dokumentacji projektowej nowych budów jak i przebudowy linii kolejowych i bocznic, w tym linie wąskotorowe oraz szerokotorowe
  • Wykonywanie na wszystkich poziomach dokumentacji projektowej przebudowy dworców kolejowych oraz węzłów
  • Wykonywanie dokumentacji przebudowy konstrukcji nośnej w tym projektowanie geometrii torów wraz z zagospodarowaniem przestrzennym
  • Wykonywanie dokumentacji dotyczącej transportu i technologii w zakresie budowy kolei, w tym projektowanie obiektów.podtorza, robót ziemnych, odwadniania.
  • Wykonywanie dokumentacji budynków, renowacji peronów poziomowych i nadpoziomowych, przejazdów kolejowych oraz przejść dla pieszych
  • Wykonywanie dokumentacji systemu informacyjnego dla podróżnych na stacjach i przystankach
  • Projekty dotyczące transportu i obsługi technologii w zakresie budowy kolei
  • Działalność w zakresie inżynierii w procesie zarządzania projektem, koordynacja działań, omówienie dokumentacji projektu, aż do wydania pozwolenia na budowę