Budynki przemysłowe

  • Słodownie, cukrownie, silosy
  • Zajezdnie dla taboru
  • Warsztaty dla taboru
  • Siłownie i rozdzielnie elektryczne 100 kV
  • Podstacje
  • Stacje paliw, magazyny materiałów łatwopalnych