Konstrukcje sztuczne

 • Wykonywanie na wszystkich etapach dokumentacji projektu konstrukcji sztucznych
 • Projekty ścian podporowych umocnieniowych
 • Dokumentacja projektu dla przejść podziemnych
 • Ściany kotwowe zabezpieczone kotwicami ziemnymi
 • Dokumentacja projektu przepustów
 • Dokumentacja projektu mostów rurowych
 • Dokumentacja projektu mostów sygnałowych
 • Obliczenia stabilności obiektów inżynieryjnych
 • Obliczenia statyczne rozwiązywane metodą elementów skończonych
 • Obliczenia statyczne za pomocą programu geotechnicznego
 • Obliczenia statyczne podpór, stateczność skarp