Mosty drogowe

  • Wykonywanie dokumentacji projektu mostów drogowych na wszystkich poziomach
  • Projekty mostów drogowych wszystkich rodzajów
  • Obliczenia statyczne konstrukcji metodą elementów skończonych, liniowych, nieliniowych, stabilnych dynamicznych
  • Obliczenia statyczne konstrukcji za pomocą programów geotechnicznych
  • Obliczenia statyczne, powierzchniowe lub głębinowe na palach wierconych, zwrotnych, o dużej średnicy oraz na mikro palach
  • Obliczenia statyczne rozwiązane metodą elementów skończonych
  • Przeprowadzanie głównych kontroli
  • Materiały do testowanie obciążeń konstrukcji mostów
  • Projekty mostów
  • Obliczenia obciążeń mostów