Elektrotechnika wysokonapięciowa

Projekty na wszystkich etapach procesu dokumentacji

w dziedzinie transportu kolejowego

 • Stacje 22 / 0,4 kV i 6 / 0,4 kV
 • Systemy zasilania 6 kV dla urządzeń sygnalizacyjnych
 • Systemy zasilania dla urządzeń sygnalizacyjnych z trakcji
 • Elektryczne ogrzewanie taboru kolejowego, włączniki elektryczne, zdalne sterowanie wydzielonych rozłączników kierowania trakcyjnego
 • Łączniki oraz przenoszenie wysokiego i niskiego napięcia, oświetlenie dworców kolejowych, przystanków, bocznic infrastruktury kolejowej
 • Instalacje elektryczne budynków i innych obiektów stacji zaspokajania potrzeb transportu kolejowego

dla pozostałych

 • Przesyłanie kablowe i bezprzewodowe, sieci łączniki oraz odcinki wysokiego i niskiego napięcia
 • Podstacja 22/0,4 kV
 • Instalacje przemysłowe, hydrauliczne oraz elektryczne urządzenia wysokiego i niskiego napięcia
 • Instalacje elektryczne budynków mieszkalnych, domów i uposażenia
 • Instalacje elektryczne urządzeń dla usług i administracji
 • Oświetlenie dróg oraz chodników
 • Obliczenia natężenia oświetlenia na zewnątrz pomieszczeń i przestrzeni wewnątrz, w tym składników światła (fazy oświetlenia)