Sprzęt komunikacyjny

Sprzęt komunikacyjny dla budynków kolejowych

Dworce kolejowe

 • Sprzęt informacyjny
 • Zegary
 • Megafony
 • Systemy monitoringu
 • Systemy i sieci transmisji danych
 • Cyfrowe centrale telefoniczne
 • Systemy transmisji cyfrowej
 • Sieci radiowe
 • Alarm przeciwpożarowy
 • Sygnalizacja alarmowa
 • Lokalne okablowania

Działy międzydworcowe

 • Miedziane kable trakcyjne
 • Światłowodowe kable trakcyjne
 • Światłowodowe zdalne kable trakcyjne
 • Przeniesienia kabli miedzianych i światłowodów, z pominięciem zarządców kolejowych
 • Obliczenia wpływu wysokiego napięcia na sprzęt komunikacyjny

Sprzęt komunikacyjny dla robót publicznych

Budynki

 • Sprzęty zegarowe
 • Megafony
 • Systemy monitoringu
 • Systemy i sieci transmisji danych
 • Cyfrowe centrale telefoniczne
 • Systemy transmisji cyfrowej
 • Sieci radiowe
 • Alarm przeciwpożarowy
 • Sygnalizacja alarmowa
 • Systemy dostępowe

Budowy autostradowe oraz drogowe

 • Sprzęt oraz zarządzanie systemami SOS
 • Przenoszenie kabli oraz światłowodów
 • Obliczanie wpływu wysokiego napięcia na urządzenia komunikacyjne

Budowle telekomunikacyjne

 • Lokalne sieci telekomunikacyjne
 • Dalekobieżne okablowania, w tym kabli światłowodowych